(021) 88662276 - 88660955 info@dr-sanaee.com
جراحی ماموپلاستی
جراحی ماموپلاستی

جراحی ماموپلاستی

گردن درد شدید و گاها دیسک گردن و عرق سوز شدن در تابستان و در نتیجه زخم زیر سینه کلافگی از وزن بیش از حد سینه ها، اگر این ویژگی ها درباره شما صدق می کند باید بگوییم شما کیس جراحی مامو پلاستی می باشید.

Call Now Buttonتماس با پزشک